Thứ 6, ngày 19 tháng 8 năm 2022

Sửa Luật báo chí cho phù hợp với giai đoạn mới

02/04/2009 08:36 GMT+7

TT - Ngày 1-4 - ngày cuối cùng của phiên họp thường kỳ tháng 3, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ đã nghe và cho ý kiến về năm dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; Luật viễn thông; điều chỉnh thời điểm trình dự án Luật báo chí (sửa đổi) và việc ký Công ước La Haye năm 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông Lê Doãn Hợp đã báo cáo với Chính phủ và được phép lùi thời điểm trình Chính phủ dự án Luật báo chí (sửa đổi) đến tháng 2-2010, vì một số nội dung của luật cần được làm rõ như: tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với hoạt động báo chí; nội dung quản lý nhà nước, nhất là công tác cán bộ báo chí, thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo báo chí; cung cấp thông tin cho báo chí; khi báo chí thông tin sai sự thật thì ngoài cải chính, bị xử lý theo pháp luật còn phải bồi thường ra sao về thiệt hại cho tổ chức, cá nhân...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu ban soạn thảo luật do Bộ Thông tin - truyền thông chủ trì phải thể hiện rõ trong luật là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, đồng thời tạo điều kiện cho báo chí phát huy vai trò của mình để thật sự là công cụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VN XHCN. Thủ tướng nhấn mạnh: vấn đề đặt ra là phải sửa đổi toàn diện Luật báo chí (sửa đổi) mà thực chất là Luật báo chí mới cho phù hợp với giai đoạn mới của cách mạng nước ta.

TTXVN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận