Tag: sử dụng biểu tượng

Bạn có thể giải mã các biểu tượng emoji?

TTO - Một công ty ở London đã đăng quảng cáo tìm một phiên dịch viên các biểu tượng (emoji), một kiểu công việc kỳ lạ đầu tiên trên thế giới được đăng tuyển.