Tag: sự cố về điện

Điện lực TP.HCM: Tất cả vì người dân, doanh nghiệp và tuyến đầu chống dịch

Để đảm bảo công tác vận hành lưới điện được tốt nhất và đảm bảo an toàn phòng dịch cho cán bộ công nhân viên, thời gian qua Tổng công ty điện lực TP.HCM đã đề ra nhiều giải pháp kịp thời.