Tag: startup làm ống hút cỏ

Shark Liên và Shark Bình tranh giành startup làm ống hút cỏ

Startup có mô hình kinh doanh đáp ứng đúng nhu cầu nhức nhối của xã hội là bảo vệ môi trường khiến hai 'cá mập' là Shark Liên và Shark Bình tranh nhau xuống tiền đầu tư.