Tag: Sống xanh - Sống khỏe

EXTRIM và CITIGYM hợp tác lan tỏa thông điệp Sống xanh - Sống khỏe

Với mong muốn đẩy mạnh xu hướng thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, EXTRIM đã hợp tác chiến lược cùng CITIGYM triển khai các hoạt động “Khỏe đẹp cùng đôi giày’’ hướng đến sống Xanh, sống khỏe.