Thứ 4, ngày 11 tháng 12 năm 2019

  • Ông già tách biệt

    Ông già tách biệt

    TT - Có một lão nông gần 40 năm sống tách biệt cộng đồng trong khu rừng ngập mặn Rú Chá để bảo vệ hệ sinh thái nguyên sơ. Đó là ông Nguyễn Ngọc Đáp (70 tuổi) ở thôn Thuận Hòa B, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên-Huế.