Tag: Sơn Bạc Mây

Sin Suối Hồ - bản Mông lạ lùng bên đỉnh Sơn Bạc Mây

TTO - Nằm dưới ngay chân núi Sơn Bạc Mây, huyện Phong Thổ, Lai Châu có một bản người Mông không uống rượu, không khói thuốc, không cờ bạc, đường làng sạch bong...