Tag: Sinh viên lựa chọn chuyên ngành

ĐH Fulbright Việt Nam: Sinh viên tự tạo chuyên ngành cho mình

TTO - Điểm đặc biệt của mô hình giáo dục khai phóng trong đào tạo ĐH tại Trường ĐH Fulbright Việt Nam (FUV) đã được TS Ryan Derby-Talbot, giám đốc học thuật của FUV, chia sẻ tại buổi sermina được tổ chức tại Hà Nội ngày 16-11.