Tag: Singapore đưa robot cảnh sát vào hoạt động

Singapore đưa robot cảnh sát vào hoạt động

Singapore đã thử nghiệm robot tuần tra có khả năng cảnh cáo những người dân có 'hành vi xã hội đáng chê trách'.