Tag: Sheets

Google thay ứng dụng QuickOffice bằng Drive

TTO - Google "khai tử" ứng dụng văn phòng QuickOffice, tích hợp vào Drive, cho phép xử lý văn bản Word, Excel hay Powerpoint ngay trên tablet và smartphone Android/iOS, hoặc trên trình duyệt web Chrome.