04/07/2015 08:43 GMT+7

Sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất việc bồi thường nhà nước

TÂM LỤA
TÂM LỤA

TT - Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 03/2013/TT-BTP ...

Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31-1-2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính. 

Xuất phát từ thực trạng nhiều cơ quan nhà nước chưa tích cực thực hiện trách nhiệm bồi thường, Bộ Tư pháp đã bổ sung các quy định về thẩm quyền, căn cứ, thủ tục đôn đốc việc chi trả tiền bồi thường, xem xét thực hiện trách nhiệm hoàn trả và kiểm tra đột xuất đối với các cơ quan có trách nhiệm bồi thường.

Theo đó, dự thảo thông tư đã bổ sung điều 18a vào sau điều 18, quy định: “Bộ Tư pháp theo dõi việc chi trả tiền bồi thường và xem xét thực hiện trách nhiệm hoàn trả trong hoạt động quản lý hành chính trên phạm vi toàn quốc”.

Theo cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước Nguyễn Văn Bốn, thông tư số 03 đã quy định trách nhiệm của các bộ, ủy ban nhân dân các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ đôn đốc hoạt động giải quyết bồi thường cũng như quy định các căn cứ, thủ tục đôn đốc hoạt động giải quyết bồi thường.

Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy một số vụ việc các cơ quan trên không thực hiện nhiệm vụ đôn đốc hoặc thực hiện nhưng không đạt hiệu quả, dẫn đến tình trạng một số vụ việc giải quyết bồi thường còn kéo dài, gây thiệt hại cho cá nhân và Nhà nước.

Do đó để bảo đảm hiệu quả công tác bồi thường nhà nước, bảo đảm quyền lợi của người bị thiệt hại, công tác quản lý nhà nước cần phải chặt chẽ, có sự đôn đốc kịp thời để tránh phát sinh những dư luận xấu trong xã hội.

Đối với các trường hợp Bộ Tư pháp đã đôn đốc hoặc đề nghị đôn đốc mà việc giải quyết bồi thường vẫn không được thực hiện hoặc không thực hiện đúng trình tự, thủ tục và thời hạn quy định, dự thảo cũng bổ sung quy định Bộ Tư pháp sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất việc giải quyết bồi thường của cơ quan có trách nhiệm bồi thường khi thấy có căn cứ.

Theo ông Nguyễn Văn Bốn, thông tư số 03 chưa quy định cụ thể về trình tự, thủ tục tiến hành kiểm tra, căn cứ, hình thức thực hiện đối với hoạt động kiểm tra đột xuất... dẫn đến tình trạng một số cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường còn lúng túng, chưa thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này.

Mặt khác, ông Bốn cho rằng cần quy định biện pháp xử lý đối với trường hợp sau khi kiểm tra, cơ quan có trách nhiệm bồi thường không thực hiện đúng theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra.

Ngoài ra, dự thảo còn bổ sung quy định báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất đối với các vụ việc giải quyết bồi thường. Theo đó, trong năm ngày làm việc kể từ khi kết thúc việc giải quyết bồi thường, cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp và cơ quan quản lý nhà nước về kết quả giải quyết bồi thường.

TÂM LỤA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên