Thứ 5, ngày 18 tháng 8 năm 2022

​Sẽ đánh giá mức độ xả thải dioxin từ lò đốt rác

07/03/2016 17:05 GMT+7

Tổng cục Môi trường đang đề xuất mở rộng điều tra, đánh giá ô nhiễm dioxin từ các lò đốt rác.

Đồng thời, Tổng cục Môi trường sẽ xây dựng lại quy chuẩn lò đốt công nghiệp mới thay thế QCVN 30:2012/BTNMT để vừa đảm bảo môi trường, vừa phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Bởi theo kết quả điều tra thí điểm tại 2 lò đốt rác ở miền Bắc của Bộ TN&MT cho thấy, hàm lượng dioxin và các hợp chất tương tự dioxin (viết tắt là DRCs) cao gấp nhiều lần mức cho phép, thậm chí có nơi cao gấp 5.000 lần.

Còn theo Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga (Bộ Quốc phòng), kết quả lấy mẫu phân tích hàm lượng dioxin dựa trên 29 chỉ tiêu tại các lò đốt rác ở tại Hà Nội, Nam Định, Hải Dương, Thanh Hóa và TP.HCM, có 7/18 mẫu khí thải có hàm lượng TEQ (giá trị trung bình) cao vượt ngưỡng, trong đó nhiều mẫu cao hơn giới hạn tối đa cho phép hàng nghìn lần. Thậm chí, tại TP.HCM, trong số 5 mẫu phân tích có một mẫu vượt tới 5.000 lần.

Theo đánh giá của Tổng cục Môi trường, do phần lớn các lò đốt hiện nay đều sử dụng công nghệ lạc hậu nên dẫn đến việc xả thải dioxin và gây ô nhiễm môi trường.

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận