Tag: Scotland phát miễn phí băng vệ sinh

Scotland phát miễn phí băng vệ sinh

Scotland đã thông qua luật phát miễn phí toàn bộ sản phẩm phục vụ 'ngày đèn đỏ' của phụ nữ.