Tag: Sát hạch lý thuyết

Chỉ sai một câu điểm liệt khi thi lý thuyết lái xe cũng bị trượt

TTO - Tổng cục Đường bộ Việt Nam dự kiến từ quý 3-2019 sẽ tăng bộ câu hỏi thi sát hạch lý thuyết lái xe từ 450 lên 600 câu. Nếu bài thi trả lời sai 1 câu thuộc dạng điểm liệt cũng sẽ bị đánh trượt.