Tag: Sáng kiến tưởng nhớ người quá cố với mã QR ở Salvador

Sáng kiến tưởng nhớ người quá cố với mã QR ở Salvador

Người đi tảo mộ có thể dùng điện thoại quét mã QR trên mộ người đã mất, từ đó liên kết vào một trang web lưu tiểu sử của người mất cũng như những bức ảnh của họ lúc còn sống.