Tag: Sáng kiến chống tham nhũng

'Việt Nam quyết tâm đấu tranh phòng chống tham nhũng'

TTO - Việt Nam quyết tâm đấu tranh phòng chống tham nhũng, nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng để xây dựng môi trường xã hội, kinh doanh ổn định, lành mạnh, liêm chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đến kinh doanh.