Tag: sàn giao dịch quyền sử dụng đất

Có cần thiết lập sàn giao dịch quyền sử dụng đất?

Nhiều chuyên gia cho rằng hiện nay một bộ phận tại các văn phòng đăng ký đất đai vẫn làm công việc như sàn giao dịch, Nhà nước vẫn đang kiểm soát chuyển nhượng, vậy có cần thiết lập sàn giao dịch quyền sử dụng đất?