Thứ 6, ngày 18 tháng 10 năm 2019

  • Quận 9 không còn xa

    Quận 9 không còn xa

    TTO - Trên các diễn đàn nhà đất cũng như trên các sàn giao dịch và ở từng góc phố TP.HCM nhiều tháng qua, một địa chỉ được nhắc đến với tần suất tăng dần đều khiến giới trong ngành không thể bàn quang: khu quận 9.