Tag: Saigon Green Fair

Đi phiên chợ xanh ở Sài Gòn

TT - Phiên chợ xanh do nhóm Saigon Green Fair tổ chức vào hai ngày cuối tuần qua ngay trung tâm thành phố thu hút cả ngàn bạn trẻ tham gia.