Thứ 5, ngày 26 tháng 5 năm 2022

Sai phạm tại Vinashin: "Làm rõ đến đâu xử lý đến đó"

28/11/2011 07:58 GMT+7

TT - Xử lý kiên quyết, thận trọng, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; làm rõ đến đâu xử lý đến đó; vừa xử lý vừa tạo điều kiện để kiện toàn, cơ cấu tập đoàn sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.

Đó là ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (trưởng Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng) về vụ sai phạm tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy VN (Vinashin).

Theo thông báo của Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, đối với vụ cung cấp chất nền in tiền polymer, Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì thu thập thông tin, làm rõ sự việc và xử lý theo đúng quy định pháp luật của VN.

Về các vụ việc sai phạm trong hoạt động tín dụng, ngân hàng, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tổ chức hội nghị đánh giá và đề ra biện pháp khắc phục, xử lý tình hình sai phạm, tham nhũng...

Thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ tập trung thanh tra lĩnh vực đang có nhiều bức xúc như việc đền bù, thu hồi, giao đất, việc xác định giá, đấu giá quyền sử dụng đất và tính công khai, minh bạch trong lĩnh vực đất đai; xây dựng, sớm hoàn thiện dự thảo nghị định quy định về trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị...

V.V.THÀNH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận