Tag: Sài Gòn FC SLNA

Cơ hội cho Đà Nẵng

TTO - Do hai trận Hà Nội T&T - Navibank Sài Gòn, Sài Gòn FC - SLNA lùi sang ngày 19-4 mới thi đấu nên Đà Nẵng (20 điểm) rộng cửa nhảy lên vị trí số 1 nếu quật ngã được Hải Phòng vào chiều 8-4.

Cơ hội cho Đà Nẵng

TTO - Do hai trận Hà Nội T&T - Navibank Sài Gòn, Sài Gòn FC - SLNA lùi sang ngày 19-4 mới thi đấu nên Đà Nẵng (20 điểm) rộng cửa nhảy lên vị trí số 1 nếu quật ngã được Hải Phòng vào chiều 8-4.