Thứ 3, ngày 7 tháng 12 năm 2021

  • Đếm thời gian gắn bó với Sài Gòn

    Đếm thời gian gắn bó với Sài Gòn

    TTO - Sài Gòn là vùng đất của những người ngụ cư, nhưng có lẽ ít ai tỉ mẩn cộng đếm từng đêm mình đã ngụ tại Sài Gòn như cách của Nguyễn Hoàng Trung Hiếu trong tập tản văn Sài Gòn 7.000 đêm và thương... rồi nhớ, in chung với tác giả Hoài Hương.