Tag: sách khai phóng

Tiếp sức cho sự học của thầy cô giáo

Cả nước hiện có hơn 1,6 triệu giáo viên, nhưng số đầu sách hướng đến nâng cao năng lực sư phạm cho thầy cô giáo khá nghèo nàn. Làm sao để 'tiếp sức' thầy cô?

Gắn kết cộng đồng trí thức làm sách khai phóng

TTO - Ban tu thư ĐH Hoa Sen vừa ra mắt sáng 31-10 tại TP.HCM với thông điệp sẽ thực hiện sứ mệnh giáo dục hiện đại, khai phóng.