Tag: Sách Hay Sao Bắc

Sách hay Sao Bắc và thế giới như chỉ có hai người

TTO - Kể từ khi đường sách xuất hiện đến nay, mỗi năm cứ đến Những ngày Châu Âu, trên sân khấu chính lại thấy một cặp đôi líu lo giọng Bắc, đốc thúc dựng sân khấu, bày sách, rồi tối đến cũng chính họ là diễn giả của chương trình.