26/05/2004 23:49 GMT+7

Sa thải những công chức sách nhiễu, tiêu cực

   V.H.Q. - L.A.Đ.
   V.H.Q. - L.A.Đ.

TT-TP.HCM - “Kiểm tra, kiểm điểm, xử lý cán bộ, công chức có sai phạm tiêu cực liên quan nội dung báo Tuổi Trẻ TP.HCM nêu”, là nội dung công văn của lãnh đạo Tổng cục hải quan (TCHQ) gửi Cục hải quan TP.HCM; Cục hải quan các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc TCHQ ngày 25-5-2004.

Theo đó, lãnh đạo TCHQ chỉ đạo Cục hải quan TP.HCM cử lãnh đạo cục đến làm việc với tòa sọan báo Tuổi Trẻ để nắm thêm tình hình, cảm ơn báo đã phát hiện sự việc, tiếp thu những ý kiến đóng góp của báo nêu để có biện pháp kịp thời chấn chỉnh nội bộ.

Cục hải quan thành phố kiểm tra và ra quyết định tạm đình chỉ công tác ngay để kiểm điểm làm rõ sai phạm, xử lý kỷ luật nghiêm và cho ra khỏi ngành đối với những công chức có hành vi sách nhiễu, tiêu cực được nêu tên cụ thể trên bài báo.

Đồng thời, kiểm điểm, xem xét xử lý kỷ luật về trách nhiệm lãnh đạo cấp đội thuộc chi cục và lãnh đạo chi cục nếu để xảy ra tiêu cực trong đơn vị như bài báo đã nêu. Tiếp tục thực hiện 10 giải pháp xây dựng lực lượng hải quan trong sạch, vững mạnh, tiến hành ngay việc kiểm tra, chấn chỉnh tất cả các chi cục hải quan cửa khẩu, địa điểm làm thủ tục hải quan. Yêu cầu từng công chức viết bản cam kết thực hiện đúng 10 điều kỷ luật của ngành và chấp hành đầy đủ các qui định, qui trình nghiệp vụ của ngành.

“Từ nay trở đi, nếu bất kỳ công chức nào có tiêu cực, sách nhiễu, đòi tiền bồi dưỡng, làm trái để vụ lợi thì xử lý kỷ luật nghiêm và cho ra khỏi ngành đối với công chức đó; kỷ luật cách chức cán bộ lãnh đạo cấp đội, lãnh đạo chi cục phụ trách trực tiếp; kỷ luật trách nhiệm đối với lãnh đạo cục phụ trách đơn vị có công chức bị kỷ luật”.

TCHQ yêu cầu chấn chỉnh ngay công tác kiểm hóa, yêu cầu công chức kiểm hóa phải tuân thủ qui trình nghiệp vụ hải quan, phân công kiểm hóa phải thực hiện công khai, việc kiểm hóa ngòai giờ phải được đăng ký trước, được lãnh đạo chi cục duyệt. Niêm yết công khai tại các nơi làm thủ tục hải quan biển thông báo: “Ngoài số tiền thuế phải nộp theo qui định của pháp luật, doanh nghiệp không phải nộp thêm khỏan tiền nào khác”.

Đối với cục hải quan các tỉnh, thành phố khác - lãnh đạo TCHQ yêu cầu tổ chức sinh họat nội bộ tự liên hệ, kiểm điểm, chấn chỉnh trong đơn vị mình, đơn vị nào còn để xảy ra tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực thì Cục trưởng phải bị kỷ luật về trách nhiệm.

Lãnh đạo TCHQ yêu cầu Cục hải quan TP.HCM và hải quan các tỉnh, thành phố báo cáo kết quả thực hiện về tổng cục trước ngày 5-6-2004.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên