Tag: rừng biên giới Quảng Trị

Đi tìm lan, hai thiếu niên bị lạc hai ngày đêm giữa rừng già biên giới

TTO - Hai thiếu niên 15 tuổi đi vào vùng rừng già biên giới Việt - Lào tìm lan Kim Tuyến với nhóm người cùng thôn, đến chiều khi mọi người trở về thì hai thiếu niên bị lạc. Sau hai ngày đêm, hai thiếu niên mới được tìm thấy giữa rừng.