Tag: Rotoaccess VN

Lợi thế của xe nâng điện

Xe nâng điện là lựa chọn để sử dụng trong nhà kho vì không có khí thải độc hại cho người lao động, không gây tiếng ồn khi làm việc.

Giải pháp an toàn ngăn ngừa tai nạn lao động trong sản xuất

Theo Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, mặc dù công tác quản lý về an toàn lao động đã được tăng cường nhưng số vụ tai nạn vẫn ở mức cao.