Tag: Rê dắt

Thủ tướng không hài lòng trước tình trạng các bộ đùn đẩy, 'đá qua đá lại', sợ trách nhiệm

Phát biểu tại hội nghị tổng kết của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ tướng cho biết ông không hài lòng trước tình trạng sợ trách nhiệm, được ví như rê dắt bóng, "rê dắt hết chỗ này, rê dắt đến chỗ kia".