Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Quyền lực của lòng tin

02/09/2011 10:36 GMT+7

TT - Cứ mỗi mùa thu đến là chúng ta lại đếm thêm 1 tuổi cho nền cộng hòa đầu tiên của đất nước. 66 năm chưa phải là quá nhiều, nhưng cũng đủ để mỗi dịp kỷ niệm là một lần nhìn lại. Có thấy hết được sự thật lịch sử mới rút ra được những bài học để vững vàng bước tới.

Cuộc cách mạng mùa thu 66 năm trước có những hiện tượng rất lạ: chỉ trong mấy ngày, cách mạng thành công trên toàn đất nước. Nhìn trên bản đồ khởi nghĩa mới thấy thế trận của nhân dân đúng là như nước vỡ bờ, thành nọ nối tỉnh kia vùng dậy. Không có lực lượng vũ trang, không có đổ máu, chỉ có lòng yêu nước của người dân, cùng với khao khát độc lập, tự do, gặp được sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng - đã làm nên thắng lợi.

Nguyên nhân của thắng lợi ấy đó là tấm lòng người dân yêu nước tin Đảng, tin vào uy tín của Hồ Chí Minh - người mà họ được biết chính là Nguyễn Ái Quốc, người đã chủ trương đại đoàn kết dân tộc - thành lập mặt trận Việt Minh - tập hợp tất cả lực lượng yêu nước vào một mối dù khác chính kiến, thành phần, giai cấp, tôn giáo, lứa tuổi...

Giành độc lập rồi, nhưng giữ được chính quyền trứng nước còn gian nan hơn: cả dân tộc vừa qua nạn đói khủng khiếp nhất lịch sử, 2 triệu người chết chỉ qua một vụ giáp hạt, ngân khố trống rỗng, mùa thu hoạch chưa đến, lũ to, đê vỡ, 90% dân số mù chữ...và nguy hiểm nhất là 20 vạn quân Tưởng Giới Thạch lấy cớ giải giáp quân Nhật tràn qua biên giới và đội quân viễn chinh Pháp rập rình quay lại VN. Nước sôi lửa bỏng, giặc ngoài thù trong. Chúng ta vẫn giữ được chính quyền.

Hãy nhớ lại Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta làm gì trong những ngày ấy: xây dựng hiến pháp, quân đội, tập trung xóa nạn mù chữ, kêu gọi tuần lễ vàng, hũ gạo cứu đói..., thực hiện rất nhiều cuộc tiếp xúc ngoại giao khôn khéo để đuổi quân Tưởng ra khỏi đất nước và chuẩn bị lực lượng bước vào cuộc trường kỳ kháng chiến.

Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký hiệp định sơ bộ ngày 6-3-1946, lùi một bước, chấp nhận cho Pháp vào VN để đuổi 20 vạn quân Tưởng về nước, có rất nhiều người phản đối quyết liệt, cho rằng hiệp định 6-3 là bán nước (!?). Võ Nguyên Giáp đã phải đi nói chuyện rất nhiều nơi để giải thích, phân tích tình hình, và chính Chủ tịch Hồ Chí Minh phải đứng ra thề trước quốc dân đồng bào trong một cuộc mittinh ở Nhà hát lớn: “Hồ Chí Minh không bán nước!”.

Và người dân đã tin. Dân tin nên mới có chín năm kháng chiến và mới có chiến thắng Điện Biên Phủ, có mùa xuân 1975.

Lòng tin của người dân vào người lãnh đạo đã mang lại sức mạnh vô biên cho công cuộc giữ nước và dựng nước thời hiện đại. Lòng tin của người dân cũng mang đến cho VN một vị thế đường hoàng, vững chắc hơn trên thế giới.

Người dân tin vì lãnh tụ đã cho họ thấy cái tài và cái tâm của mình, đã chứng minh bằng cả cuộc đời mình một tấm lòng yêu nước không gợn chút riêng tư.

Dân tin vì họ nhìn thấy cái mà họ sẽ được khi đi theo Đảng: độc lập, tự do, cơm no, áo ấm...

Bài học của mùa thu cách mạng cho thấy cái chúng ta cần hôm nay chính là niềm tin của người dân. Dân chỉ có thể tin khi dân được biết và được hỏi ý kiến về những chuyện liên quan mật thiết đến cuộc sống hằng ngày của họ: từ chuyện chống tham nhũng đến chuyện cho nước ngoài thuê đất, thuê rừng, đến chuyện ngoài hải đảo xa xôi... Dân khó tin khi quan chức nói một đằng làm một nẻo, rất khó tin khi tham nhũng vẫn tràn lan... Lòng tin ấy, chính quyền cách mạng, với hạt nhân là Hồ Chí Minh, đã gây dựng được từ mùa thu năm ấy, giờ cần phải được tiếp tục nuôi dưỡng, vì mọi quyền lực chỉ thật sự tồn tại trên cơ sở lòng tin của người dân mà thôi.

 GS ĐINH XUÂN LÂMTHU HÀ ghi