Thứ 2, ngày 13 tháng 7 năm 2020

  • Quý nhân

    Quý nhân

    TTO - Má nhỏ thó nép mình trên băng ca. Nếu thằng Út không ra đón rồi dẫn vô phòng cấp cứu, chị chắc gì đã nhìn thấy chỗ má nằm.