Tag: quy hoạch Phú Yên

Phú Yên trao 14 chứng nhận, 5 ghi nhớ đầu tư tổng vốn gần 140.000 tỉ đồng

Phú Yên trao quyết định chủ trương đầu tư cho 14 dự án với số vốn gần 10.500 tỉ đồng và 5 ghi nhớ nghiên cứu đầu tư tổng vốn gần 130.000 tỉ đồng.

Quy hoạch phát triển Phú Yên với những đặc trưng khác biệt

Sáng 3-3, tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên tổ chức công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch Phú Yên trở thành trung tâm kinh tế biển của vùng duyên hải Trung Bộ

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch tỉnh Phú Yên theo hướng trở thành trung tâm kinh tế biển của vùng duyên hải Trung Bộ.