​Quảng Bình hành động khẩn cấp bảo tồn các loài linh trưởng

01/07/2017 13:56 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Kế hoạch số 1146/KH-UBND về việc triển khai hành động khẩn cấp bảo tồn các loài linh trưởng ở Việt Nam.

Mục tiêu của kế hoạch là đảm bảo tất cả loài linh trưởng phân bố trên địa bàn tỉnh được bảo tồn, phát triển bền vững thông qua việc bảo vệ hiệu quả các quần thể, môi trường sống của chúng dưới sự quản lý của Nhà nước và sự tham gia, ủng hộ của xã hội.

Tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật, ngăn chặn hoạt động săn bắn, bẫy bắt và buôn bán trái pháp luật các loài linh trưởng; đồng thời nâng cao năng lực Trung tâm Cứu hộ thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đạt tiêu chuẩn để thực hiện việc cứu hộ, tái thả cá thể linh trưởng vào tự nhiên theo quy trình. 

Kế hoạch tập trung vào việc bổ sung cơ chế bảo vệ động vật hoang dã nói chung và các loài linh trưởng nói riêng vào Quy chế phối hợp liên ngành giữa Kiểm lâm - Công an - Quân sự - Biên phòng về phối hợp bảo vệ rừng. Kiểm soát, thu giữ các loại súng săn trong khu dân cư gần với môi trường sống của những loài linh trưởng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Xây dựng, thực hiện chương trình tháo gỡ bẫy, ngăn chặn săn, bắn tại đơn vị chủ rừng, địa phương có phân bố các linh trưởng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, đặc biệt là khu vực thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và các Ban Quản lý Rừng phòng hộ Động Châu, Long Đại, Ba Rền, Minh Hóa, Tuyên Hóa...

Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương nhân rộng công cụ báo cáo, giám sát không gian (SMART) từ Ban Quản lý Rừng phòng hộ Động Châu, Minh Hóa áp dụng thực hiện tại đơn vị chủ rừng; triển khai lồng ghép hoạt động bảo tồn linh trưởng trong kế hoạch quản lý nơi có sự phân bố các loài linh trưởng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ; nâng cao nhận thức, hành động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về bảo tồn linh trưởng…

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận