Tag: quần thể voọc

Quy hoạch du lịch Cát Bà phải bảo tồn được vẻ đẹp tự nhiên

TTO - GS. Đặng Huy Huỳnh, Phó chủ tịch Hôi bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường VN, Chủ tịch Hội động vật VN, nói rằng cách bảo tồn và phát triển hiện nay không nhất quán, không thực hiện theo đúng luật