Tag: quản lý chất lượng đột quỵ

Việt Nam cần thêm trung tâm điều trị đột quỵ có chất lượng cao

Phó chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam tin rằng nước ta sẽ có thêm nhiều trung tâm đột quỵ trong thời gian tới, nhưng quan trọng hơn là nâng cao chất lượng điều trị, chăm sóc bệnh nhân đột quỵ.