Tag: quan hệ hữu nghị hợp tác

Đi tìm biểu tượng hữu nghị quốc tế của TP.HCM

Tính đến tháng 4 năm nay, TP.HCM hiện có quan hệ hữu nghị hợp tác với 54 địa phương trên thế giới, trải khắp cả 5 châu lục. Những địa phương kết nghĩa này vừa là nguồn lực vừa là động lực để giúp thành phố phát triển và vươn tầm ra thế giới.