Tag:

Quách Thu Nguyệt

08:58

Một phố sách cho Sài Gòn - TP.HCM, tại sao không?

TT - Một khu phố sách cho Sài Gòn - TP.HCM, tại sao không nhỉ? Ngày xưa Sài Gòn từng có đường sách Ðặng Thị Nhu. Hiện nay nhiều người "đề cử" đường Nguyễn Văn Bình (Q.1) làm "phố sách".