Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây
Tag:

PVGas South

PVGAS SOUTH cung cấp lưới nhựa bảo vệ bình gas

PVGAS SOUTH cung cấp lưới nhựa bảo vệ bình gas

Trong tháng 09 vừa qua, Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (PVGas South) đã chính thức đưa lưới nhựa bảo vệ bình gas 12kg vào sử dụng và áp dụng trước tiên tại các khu vực biển Vũng Tàu, Nha Trang, Bình Định, một số biển khu vực Tây Nam Bộ.