Tag: PriceRunner

Google bị trang so sánh giá kiện, đòi bồi thường 2,4 tỉ USD

TTO - Trang web so sánh giá PriceRunner của Thụy Điển cho biết họ đang kiện Google đòi bồi thường 2,1 tỉ euro (tương đương 2,4 tỉ USD). Đây là công ty mới nhất có hành động pháp lý cáo buộc Google thao túng kết quả tìm kiếm.