Tag: Pông Chuẩn

Prudential phát triển đội ngũ tư vấn viên qua chiến dịch 'Táo bạo tạo ảnh hưởng'

Trải qua 2 năm triển khai chiến dịch "Táo bạo tạo ảnh hưởng", tiếp tục trở thành bệ phóng vững chắc cho nhiều người trẻ trong lĩnh vực tài chính bảo hiểm, nỗ lực mang giá trị, trải nghiệm hàng đầu đến khách hàng của Prudential.