Thứ 4, ngày 27 tháng 1 năm 2021

  • Mang tình yêu toán đến trẻ em

    Mang tình yêu toán đến trẻ em

    TTXuân - Một phương pháp dạy học mới đang “tạo sóng” trong giới SV sư phạm Hà Nội bằng cách truyền cảm hứng học toán, tình yêu toán học và kích thích tư duy cho người học toán với tên gọi khá “tây”: phương pháp PoMath (Chương trình phát triển tư duy thông qua dạy học môn toán theo định hướng cá nhân dành cho trẻ em).