Tag: phương án sắp xếp

Cho thuê nhà, đất công ở TP.HCM: Khó đòi

TTO - Tại TP.HCM, việc quản lý và sử dụng nhà, đất công còn gặp một số vướng mắc như xử lý nhà, đất tạm quản lý, đơn vị thuê nhà, đất công hết hạn không trả hoặc cho thuê công sản làm bãi xe, căngtin phục vụ cán bộ công nhân viên…