Tag: phòng ngừa chấn thương

Chơi golf dễ bị chấn thương nào, làm sao tránh?

Golf là môn thể thao thích hợp với nhiều người vì tính nhẹ nhàng, tranh đấu không cao. Tuy nhiên, chơi golf không đúng kỹ thuật sẽ dẫn đến những chấn thương nghiêm trọng.