​Phòng chống ô nhiễm môi trường biển từ tàu

23/09/2016 11:23 GMT+7

Cục Hàng hải Việt Nam và Hội An toàn Giao thông Việt Nam ký Quy chế phòng chống ô nhiễm môi trường biển từ tàu.

Hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ nhằm hỗ trợ, phát huy sức mạnh, nâng cao hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xã hội của mỗi bên.

Theo Quy chế, tùy thuộc khả năng và điều kiện mỗi bên, 2 bên sẽ phối hợp thông tin về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường thuộc sự quản lý Nhà nước của Cục Hàng hải Việt Nam. Thông báo danh sách các vụ tai nạn hàng hải, tai nạn lao động hàng hải và kết luận điều tra các vụ tai nạn hàng hải. Tình hình cướp biển, trộm cắp có vũ trang đối với các tàu biển trong khu vực và thế giới, cũng như trong các vùng biển của Việt Nam.

Các thông tin liên quan đến tai nạn giao thông trong nước và quốc tế. Kinh nghiệm, các giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông của các nước áp dụng trong khu vực và thế giới. Các thông tin liên quan phục vụ xúc tiến, thúc đẩy phát triển các kế hoạch, dự án hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực bảo đảm an toàn giao thông.

Việc phối hợp này dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Hàng hải Việt Nam và Hội An toàn Giao thông Việt Nam đã được pháp luật quy định.

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận