Tag: phơi thóc tên quốc lộ

Người dân phơi thóc trên quốc lộ vì ‘không còn chỗ nào phơi’

TTO - 'Đất chật, người đông, ngày mùa nếu không mang ra đường phơi thì không có chỗ nào để phơi cả. Xe to chạy qua cũng sợ lắm, nhưng không phơi thóc thì thóc mọc mầm hết, không có gì ăn'.