Tag: Phố Kỳ Hoa

Những dấu ấn nổi bật của lễ hội Kỳ Hoa - Lạng Sơn 2022

Là năm đầu tiên tổ chức, lễ hội Kỳ Hoa đã đạt thành công với nhiều dấu ấn nổi bật trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 vừa qua.