Tag: phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

Kỷ luật hai phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật hai phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.