Phổ biến pháp luật đất đai trong đoàn viên, thanh niên

26/06/2015 08:20 GMT+7

TT - Cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên TP.HCM là những người được phổ biến những điểm mới của Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành trong năm 2015 và những năm tiếp theo.

Đây là một trong những nội dung quan trọng được Thành đoàn TP.HCM thực hiện liên quan đến chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, thanh niên TP.

Việc thực hiện sẽ thông qua các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phối hợp với Sở Tư pháp biên soạn tài liệu tìm hiểu về Luật đất đai, lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai qua hội thi tìm hiểu pháp luật.

Các cơ sở tổ chức các buổi báo cáo, hội thi tìm hiểu pháp luật về đất đai cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên, người dân tại địa phương, đơn vị. Có thể thành lập các đội, nhóm tuyên truyền về Luật đất đai, hỗ trợ người dân khi đến thực hiện thủ tục đất đai tại cơ quan.

Ngoài ra tùy thực tiễn tại đơn vị có thể tổ chức các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai phù hợp khác...

Q.LINH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận