Tag: Phim Đất phương Nam

Phim Việt hết thời nở rộ, đang độ... lụi tàn

TTO - Hầu hết các đơn vị sản xuất phim truyền hình đang sống lay lắt hoặc ngưng hẳn. Nếu hơn một thập kỷ trước, phim truyền hình nở rộ thì bây giờ đang lụi tàn.