Tag: Phía sau những con tàu giữa biển

Trên con tàu thần tốc

TT - Một nhà máy đóng tàu tại Việt Nam có thể đóng những con tàu mạnh mẽ, hiện đại, không thua kém bất cứ con tàu nào trong khu vực, trên thế giới.