Tag: phê bình 6 chủ tịch huyện

Quảng Ngãi phê bình 6 chủ tịch huyện vì chậm giải quyết thủ tục hành chính đất đai

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản phê bình cùng lúc 6 chủ tịch UBND huyện vì chậm trễ trong phối hợp giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai của hộ gia đình, cá nhân.